0
Materi Pembelajaran Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) SMP / MTS Kelas IX (Sembilan) Semester II (Genap)

Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam / PAI Kelas IX Semester II (Genap) :

                 A.    Al-Qur’an Surah Al-Insyirah ayat 1 -8
                 B.    Arti Al-Qur’an Surah Al-Insyirah ayat 1 -8
                 C.   Makna Surah Al-Insyirah
                 D    Praktik Perilaku Seperti dalam Surah Al-Insyirah
                 Rangkuman
                 Uji Kompetensi
                 A.    Hadis Tentang Kebersihan
                 B.    Arti Hadis Tentang Kebersihan
                 C.   Praktik Perilaku Bersih Seperti dalam Hadis
                 Rangkuman
                 Uji Kompetensi
                 A.    Ciri-ciri Orang yang Beriman Kepada Qada dan Qadar
                 B.    Hubungan Antara Qada dan Qadar
                 C.   Contoh-Contoh Qada dan Qadar dalam Kehidupan Sehari-hari
                 D.   Ayat-Ayat Al-Qur’an yang Berkaitan dengan Qada dan Qadar
                 Rangkuman
                 Uji Kompetensi
BAB 11. Takabur
                 A.    Pengertian Takabur
                 B.    Contoh Perilaku Sombong (Takabur)
                 C.   Akibat Negatif Dari Sifat Takabur
                 D.   Cara Menghindari Sifat Takabur
                 Rangkuman
                 Uji Kompetensi
                 A.    Salat Sunah Berjamaah
                 B.    Salat Sunah Munfarid
                 C.   Mempraktikkan Salat Sunah Berjamaah dan Munfarid
                 Rangkuman
                 Uji Kompetensi
                 A.    Seni Tradisi Islam
                 B.    Kebudayaan Tradisi Islam
                 Rangkuman
                 Uji Kompetensi
                 Soal Latihan Semester 2


Post a Comment

 
Top