0
Materi Pembelajaran Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) SMP / MTS Kelas IX (Sembilan) Semester I (Ganjil)

Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam / PAI Kelas IX Semester I (Ganjil) :

                 A.    Membaca Q.S. At-Tin dengan Tartil
                 B.    Arti Surat At-Tin
                 C.   Arti Kata Demi Kata dalam Surah At-Tin
                 D.   Makna Q.S. At-Tin
                 Rangkuman
                 Uji Kompetensi
                 A.    Membaca Hadis tentang Menuntut Ilmu
                 B.    Arti Hadis-Hadis tentang Menuntut Ilmu
                 C.   Makna Hadis-hadis tentang Menuntut Ilmu
                 Rangkuman
                 Uji Kompetensi
                 A.    Pengertian Iman Kepada Hari Akhir
                 B.    Ayat-ayat Al Quran Tentang Hari Akhir
                 C.   Proses Kejadian Kiamat Sugra dan Kubra Seperti Terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadis
                 Rangkuman
                 Uji Kompetensi
BAB 4.    Qanaah Dan Tasamuh
                 A.    Pengertian Qanaah dan Tasamuh
                 B.    Berperilaku Qanaah dan Tasamuh
                 Rangkuman
                 Uji Kompetensi
BAB 5.    Penyembelihan Hewan
                 A.    Tata Cara Menyembelih Hewan
                 B.    Akikah dan Kurban
                 C.   Memeragakan Cara Penyembelihan Hewan Akikah dan Kurban
                 Rangkuman
                 Uji Kompetensi
BAB 6.    Haji dan Umrah
                 A.    Haji
                 B.    Umrah
                 C.   Memeragakan Pelaksanaan Haji dan Umrah
                 Rangkuman
                 Uji Kompetensi
                 A.    Sejarah Masuknya Islam di Nusantara
                 B.    Kerajaan Islam di Nusantara
                 Rangkuman
                 Uji Kompetensi
                 Latihan Semester 1

Post a Comment

 
Top