0

 DASA DARMA :

Pramuka itu :

1.         Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2.         Cinta Alam dan kasih sayang sesama manusia

3.         Patriot yang sopan dan ksatria

4.         Patuh dan suka bermusyawarah

5.         Rela menolong dan tabah

6.         Rajin, terampil dan gembira

7.         Hemat, cermat dan bersahaja

8.         Disiplin, berani dan setia

9.         Bertanggung jawab dan dapat dipercaya

10.      Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan


TRI SATYA PRAMUKA:

Demi Kehormatanku Aku berjanji akan bersungguh-sungguh :

1.         Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila.

2.         Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat.

3.         Menepati Dasa Darma.

DWI SATYA PRAMUKA:

1.         Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga.

2.         Setiap hari berbuat kebaikan.

DWI DARMA PRAMUKA:

1.         Siaga berbakti kepada ayah bunda.

2.         Siaga berani dan tidak putus asa.

Post a Comment

 
Top